Ĉefa paĝo
Aliĝilo
Aliĝilo Postkongreso
Listo de aliĝintoj
IFEF 2023 fotaro
Kontaktoj

Logo          IFEF          

IFEF 2023 - Antverpeno

Aliĝilo

          
NE PLU EBLAS MENDI MANĜOJN AÛ TRANOKTOJN
sed ja eblas partopreni la vesperan programon de la kongreso
kontraŭ partatempa kotizo (€ 30) por ĉiu vespera programo kiun vi volas ĉeesti (7/5, 8/5, 9/5 kaj/aŭ 11/5).
Merkrede vespere ne estos programo.
Notu ke vi ankaŭ bonvenas al la inaŭguro (je dimanĉo la 7a de majo ekde 9h30). Ĝi estas senpage alirebla.

74a kongreso de IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio), organizita de FEL (Flandra Esperanto-Ligo) de la 6a ĝis la 12a de majo 2023 en Antverpeno (Belgio).
Adreso de LKK: Yves Nevelsteen, Prins Boudewijnlaan 333 bus 18, 2650 Edegem (Belgio);
Retadreso: info@ifef2023.net     Retejo: https://ifef2023.net
Bankokonto nome de    IFEF2023    IBAN    BE21 0637 1581 8003    BIC    GKCCBEBB

Mi aliĝas al la 74a IFEF-kongreso, Antverpeno, Belgio, 06-05-2023 ĝis 12-05-2023
Antaŭnomo:Familia nomo:
urbo:
Lando:
Telefono:
Retadreso:

Partatempa kotizo (vizitanto)
Indiku la tago(j)n:
po € 30,00 por tago
07-05     08-05     09-05     11-05
(10-05 estas tuttaga ekskurso. Ne okazos vespera programo)
Mi pagos la tutan sumon (en eŭroj):

Mi konsentas / ne konsentas kun publikigo de mia nomo en la listo de la kongresanoj.
Mi konsentas / ne konsentas kun publikigo de mia foto.
Mi konfirmas ke mi konsentas kun la kondiĉoj kaj deklaras ke mi havas asekuron kontraŭ malsanoj kaj akcidentoj dum mia restado en la kongreso.

laste adaptita la 5-a de aprilo 2023