Kunvenoj de Esperanto 3000 bijeenkomsten

Marto 2024

dimanĉo 10-an de Marto

15:00 – 19:00
Promeno: Loveno en la 12-a ĝis 15-a jarcento ☆ Wandeling: Het Leuven in de 12-15de eeuw

Promeno kun profesia ĉiĉerono sekvota de eta festo okaze de la naskiĝtago de Nicky ☆ Wandeling met een professionele gids, gevolgd door een klein feestje n.a.v. de verjaardag van Nicky

https://eventaservo.org/e/promenado-Loveno-10marto2024