Esperanto-kunvenoj kaj -eventoj en Svislando

La ĉi-suba kalendaro montras eventojn en Svislando konatajn al Eventa Servo de UEA. Ne forgesu aldoni vian propran kunvenon, se vi mem ion organizas.